Постійна комісія Одеської міської ради з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, екології та цифрової трансформації

 

Постійна комісія Одеської міської ради з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, екології та цифрової трансформації

 

Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, цифрової трансформації та екології, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

Розглядає проєкти рішень та вносить на розгляд ради акти, в межах її повноважень, спрямовані на:
- регулювання відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки населення, раціонального використання природних ресурсів міста;
- розробки нових технологічних процесів та екологічно чистих енерготехнологічних комплексів, необхідних для переробки та виробництва матеріалів, в тому числі з техногенних і побутових відходів;
- забезпечення збереження та розширення площ зелених насаджень, розвитку комплексних зон рекреації і рекреаційних об’єктів на території міста, в тому числі в прибережній зоні;
- забезпечення якісного формування та виконання програми інформатизації, цифрової трансформації міста;
- розробки та впровадження інформаційної взаємодії за допомогою електронного документообігу;
- впровадження заходів, спрямованих на розвиток електронної демократії та забезпечення участі членів територіальної громади в житті місцевого самоврядування;
- створення та розвиток місцевих інформаційних ресурсів.

Розглядає питання та вносить пропозиції щодо:
- розміщення на території міста об'єктів зв'язку та плани розміщення інженерної інфраструктури систем зв'язку.
- розвитку комплексних зон рекреації та рекреаційних об'єктів на території міста, в тому числі в прибережній зоні;
- забезпечення зменшення забруднення атмосферного повітря, питної води, водних об'єктів, продуктів харчування, території міста;
- забезпечення відкритості та доступності екологічної інформації, взаємодії з громадськістю у вирішенні питань охорони навколишнього середовища;
- розміщення на території міста нових або реконструкції діючих об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію міста;
- надання телекомунікаційних послуг.
- розробки проектів та планів впровадження сучасних комп’ютерних систем і технологій, підготовки проектів цільових програм та рішень міської ради щодо впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій (створення електронних баз даних, реєстрів тощо) в сферах, що належать до функціональної спрямованості діяльності постійної комісії;
- формування та виконання програм, проєктів та робіт з інформатизації.

Розглядає питання, пов'язані з участю міської ради та її виконавчих органів у підготовці, обговоренні, прийнятті та реалізації проектів в сфері забезпечення охорони навколишнього природного середовища, впровадження новітніх систем цифрової трансформації (створення електронних баз даних, реєстрів тощо) та в інших сферах, що належать до функціональної спрямованості діяльності постійної комісії.

Ініціює проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища; в разі необхідності - ініціює розгляд питання проведення екологічної експертизи, перевірок дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності природоохоронного законодавства, а також припинення реалізації комерційних та інших проєктів, пов'язаних з негативним впливом на природні системи і навколишнє природне середовище міста в цілому.

Делегує представника для участі в роботі комісії по локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, екологічних і техногенних катастроф (ТЕБ та НС).

Вносить пропозиції щодо основних напрямів роботи ради та її виконавчих органів у сфері техногенно-екологічної безпеки міста; про можливості та умови використання природних ресурсів місцевого значення; по здійсненню заходів, спрямованих на зниження обсягу викидів забруднюючих речовин окремих підприємств незалежно від форми власності.

Розглядає питання, пов’язані з формуванням та виконанням програм, проєктів та робіт з інформатизації в міській раді, як складової Національної програми інформатизації, організації електронного документообігу та сворення і розвитку місцевих інформаційних ресурсів.

Здійснює моніторинг діяльності підприємств зв'язку.

Ініціює розгляд на пленарному засіданні ради питання щодо фінансування за рахунок бюджетних коштів природоохоронних заходів, впровадження інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Аналізує роботу виконавчих органів ради та комунальних підприємств з питань зменшення/збільшення зелених насаджень, надходження до бюджету компенсаційної вартості, цільового використання відповідних коштів, а також з питань впровадження новітніх інформаційних технологій в сфері функціональної спрямованості діяльності комісії, вносить відповідні пропозиції щодо підвищення рівня ефективності такої діяльності.

Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.