Постійна комісія з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва

5.2. Постійна комісія з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної політики та підприємництва:

5.2.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших міських цільових програм в частині забезпечення ефективного використання комунальної власності територіальної громади міста, реалізації економічної, інвестиційної політики та розвитку підприємництва, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

5.2.2. Вносить пропозиції щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу суб'єктами підприємницької діяльності, про пріоритети соціально-економічного розвитку міста.

5.2.3. Здійснює контроль за належним та ефективним використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, в т.ч. наданих в оренду, приймає відповідні висновки та рекомендації.

5.2.4. Розглядає питання та вносить на розгляд ради проєкти рішень, пов'язані з відчуженням (передачею) об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, передачею їх в концесію, заставу, а також з придбанням (прийняттям) об'єктів в комунальну власність територіальної громади міста.

5.2.5. Попередньо розглядає, приймає висновки та рекомендації з питань передачі в оренду цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів, комунальних підприємств територіальної громади та інших дій стосовно орендованого майна.

5.2.6. Вивчає, попередньо розглядає, надає висновки та рекомендації з питань обліку та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади міста.

5.2.7. Бере участь у розгляді питань про надання цільових місцевих позик.

5.2.8. Попередньо розглядає та вносить на розгляд ради проєкти рішень про створення та припинення комунальних підприємств ради, а також інших підприємств за участю міської ради, залучення інвестицій; розглядає питання, пов'язані з подальшим використанням комунального майна ліквідованих комунальних підприємств ради.

5.2.9. Вносить пропозиції підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, розташованим на території міста Одеси, пов'язані з соціально-економічним розвитком міста, задоволенням потреб населення, в тому числі про їх залучення на договірних засадах до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста.

5.2.10. Розглядає плани діяльності комунальних підприємств, звіти про їх діяльність, бере участь в розробці інвестиційних проєктів даних підприємств, аналізує ефективність їх діяльності, в т.ч. роботу керівників цих підприємств, та приймає відповідні висновки та рекомендації.

5.2.11. Попередньо розглядає та вносить на розгляд ради проєкти рішень про виключення об'єктів зі складу єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, а також вносить пропозиції щодо подальшого використання таких об'єктів шляхом прийняття відповідних висновків та рекомендацій.

5.2.12. Попередньо розглядає та вносить на розгляд ради проєкти рішень про затвердження методики розрахунку, встановлення ставок орендної плати і порядку використання орендної плати за користування об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, про внесення до неї змін, а також проєкти рішень про встановлення ставок орендної плати.

5.2.13. Попередньо розглядає питання про:
- затвердження статутів комунальних підприємств та підприємств, корпоративні права на частку яких належать міській раді або комунальним підприємствам Одеської міської ради, внесення до них змін.
- затвердження договорів щодо об’єктів комунальної власності, укладених від імені міської ради, які підлягають затвердженню на сесії міської ради.
- скасування актів міської ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, чи внесення до них змін у межах повноважень ради.

5.2.14. Вивчає питання та вносить пропозиції щодо доцільності розміщення (створення) існуючих і новостворюваних ринків і об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг шляхом прийняття відповідних висновків та рекомендацій.

5.2.15. Попередньо розглядає проєкти рішень ради, щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проєктів програм приватизації та переліків об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації.

5.2.16. Здійснює контроль за ходом приватизації та відчуженням іншим способом майна комунальної власності територіальної громади міста, дотриманням законодавства України про приватизацію та відчуження майна іншим способом, аналіз їх результатів.

5.2.17. Вносить пропозиції, приймає участь в розробці проєктів рішень ради, спрямованих на підвищення ефективності роботи виконавчих органів ради та комунальних підприємств, установ по управлінню об'єктами комунальної власності.

5.2.18. Вносить на розгляд ради перелік об'єктів, які підлягають приватизації або відчуженню іншим способом; розглядає доцільність, порядок, умови приватизації об’єктів права комунальної власності, результати незалежних оцінок таких об'єктів та приймає відповідні висновки і рекомендації, в тому числі щодо доцільності відчуження об'єкта, виключення об’єкта з переліку об'єктів, які підлягають приватизації.

5.2.19. Розглядає питання щодо удосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення.

5.2.20. Вносить пропозиції з питань міжнародного економічного співробітництва шляхом прийняття відповідних висновків та рекомендацій.

5.2.21. Надає висновки та рекомендації щодо організації і проведення конкурсів з реалізації інвестиційних проєктів.

5.2.22. Здійснює моніторинг аукціонів, конкурсів і укладених договорів, пов'язаних з використанням або відчуженням об'єктів комунальної власності територіальної громади міста.

5.2.23. Вивчає та розглядає питання про стан і розвиток міської інфраструктури, вносить пропозиції щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу суб'єктами підприємницької діяльності, про пріоритети соціально-економічного розвитку міста шляхом прийняття
відповідних висновків та рекомендацій.

5.2.24. Розглядає питання проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, їх належного обліку та використання.

5.2.25. Вирішує питання, пов’язані з розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності і елементів вуличної торгівлі, у тому числі розглядає схеми їх розміщення, питання необхідності розміщення та демонтажу, а також надходжень до бюджету відповідної плати.

5.2.26. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо дерегуляції та спрощення процедур, необхідних для здійснення господарської діяльності.

5.2.27. Вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів інформатизації в місті, вносить на розгляд ради проєкти рішень з розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери життєдіяльності міста шляхом прийняття відповідних висновків та рекомендацій.

5.2.28. Розглядає та вносить пропозиції щодо заходів з енергозбереження, необхідних для реалізації в місті, шляхом прийняття відповідних висновків та рекомендацій.

5.2.29. Розглядає і вносить на розгляд ради питання, пов'язані з розвитком виробничої та соціальної інфраструктури, залученням інвестицій, розвитком зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності міста шляхом прийняття відповідних висновків та рекомендацій.

5.2.30. Надає висновки та рекомендації щодо інвестиційних проєктів та їх реалізації.

5.2.31. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.2.32. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.