Постійна комісія з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин

 

Постійна комісія Одеської міської ради з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин

 

Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині, що стосується земельних правовідносин, плати за землю, надходжень і витрачання грошових коштів, отриманих від продажу землі, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконанні.

Розглядає питання пов’язані з просторовим розвитком та плануванням використання земель.

Розглядає проєкт нормативно-грошової оцінки земель міста, внесення змін до неї, приймає відповідні висновки та рекомендації.

Розглядає, приймає відповідні висновки та рекомендації щодо проєктів рішень із земельних правовідносин, зокрема:
- про безкоштовне відведення земельних ділянок у власність громадян;
- про надання земельних ділянок в постійне користування у порядку, передбаченому законом;
- про передачу фізичним та юридичним особам в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності;
- про придбання земельних ділянок в порядку, передбаченому законом;
- про вилучення (викуп) земель з мотивів суспільної необхідності та для суспільних та інших потреб;
- про зміну цільового призначення земельних ділянок;
- про визначення місця розташування земельних ділянок, розташованих на території міста;
- про внесення змін до укладених радою договорів оренди, в тому числі в частині розміру орендної плати, цільового використання землі, терміну дії договору і т.д .;
- про поновлення договорів оренди землі;
- з інших земельних питань.

Розглядає питання, пов’язані з інвентаризацією земель міста.

Розглядає питання, пов'язані з розробленням та здійсненням заходів функціонування та розвитку ринку земель.

Розглядає питання організації та проведення земельних торгів, виготовлення та затвердження у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою для цих потреб.

Розглядає питання організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

Вивчає діяльність підзвітних раді виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій на предмет дотримання ними земельного законодавства, ефективності діяльності в сфері земельних правовідносин, надає свої висновки та рекомендації.

Розглядає питання забезпечення належного цільового використання та охорони земель міста.

Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.