Постійна комісія з питань транспорту і дорожнього господарства

5.4. Постійна комісія з питань транспорту і дорожнього господарства:

5.4.1. Розглядає та приймає участь у розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм з питань транспорту і дорожнього господарства, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

5.4.2. Розглядає та розробляє в межах компетенції ради положення, порядки, концепції та інші проєкти рішень ради, спрямовані на регулювання відносин сфері розвитку транспорту і дорожнього господарства.

5.4.3. Розглядає питання та вносить пропозиції на розгляд ради щодо розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури міста, а також розглядає і вносить пропозиції щодо проєктів рішень, які стосуються питань транспортно-дорожньої інфраструктури.

5.4.4. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо встановлення тарифів на транспортні послуги, вносить пропозиції щодо вдосконалення тарифної системи підприємств, організацій міського транспортно-дорожнього комплексу.

5.4.5. Здійснює моніторинг діяльності підприємств транспортно-дорожнього комплексу.

5.4.6. Розглядає питання щодо доцільності відчуження, передачі в користування, управління, під заставу об'єктів транспортно-дорожнього комплексу, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.

5.4.7. Розглядає науково-технічні програми, інноваційні, інвестиційні проєкти, спрямовані на розвиток міського транспорту, дорожнього господарства та морегосподарського комплексу.

5.4.8. Розглядає плани роботи комунальних підприємств ради, які здійснюють діяльність в сфері транспорту і дорожнього господарства, звіти про їх виконання.

5.4.9. Розглядає пропозиції щодо компенсаційних виплат відповідним підприємствам на покриття витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових категорій громадян.

5.4.10. Розглядає питання дотримання суб'єктами господарювання правил транспортного обслуговування, організації та експлуатації місць для паркування, стоянок, вносить відповідні пропозиції.

5.4.11. Розглядає пропозиції та надає рекомендації щодо будівництва (реконструкції, капітального ремонту) доріг у м. Одесі, а також їх функціональних параметрів (ширина проїжджої частини, тротуарів, наявність велодоріжок, кількість смуг руху, наявність смуг громадського транспорту та інш.).

5.4.12. Розглядає питання та надає пропозиції щодо створення велодоріжок.

5.4.13. Розглядає питання та надає пропозиції з питань зміни маршрутів та режиму роботи громадського транспорту».

5.4.14. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.4.15. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.