Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів

5.1. Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів:

5.1.1. Розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та інші міські цільові програми на відповідність бюджетному фінансуванню, здійснює контроль за їх виконанням.

5.1.2. Розробляє проєкти рішень ради, приймає висновки і рекомендації щодо проєктів рішень ради, у тому числі внесених іншими суб'єктами, з наступних питань:

  • формування, затвердження, зміни та контролю за виконанням бюджету міста Одеси, затвердження звіту про його виконання;
  • встановлення місцевих податків та зборів, включаючи питання надання податкових пільг та пільг за платежами до бюджету, в тому числі розміру частки прибутку комунальних підприємств Одеської міської ради, яка підлягає перерахуванню до бюджету міста;
  • інших питань, пов'язаних з фінансуванням з місцевого бюджету.

5.1.3. Розглядає за пропозицією міського голови структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.

5.1.4. Розглядає питання створення цільових фондів, затвердження Положень про них, звіти про використання коштів цих фондів.

5.1.5. Розглядає питання про випуск місцевих позик, муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів.

5.1.6. Веде роботу з виявлення резервів та джерел додаткових надходжень до бюджету міста, посилення режиму економії щодо витрачання коштів місцевого бюджету.

5.1.7. Проводить аналіз фінансового стану комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради, вносить пропозиції щодо його поліпшення.

5.1.8. Розглядає інші питання, пов'язані з плануванням, бюджетно-фінансовою діяльністю ради, в тому числі пов'язану з придбанням, використанням та відчуженням об’єктів комунальної власності, витрачанням бюджетних коштів на капітальні ремонти, будівництво тощо, фінансуванням інших заходів і робіт.

5.1.9. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.1.10. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.