Постійна комісія з питань землеустрою та земельних правовідносин

5.6. Постійна комісія з питань землеустрою та земельних правовідносин:

5.6.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині, що стосується земельних правовідносин, плати за землю, надходжень і витрачання грошових коштів, отриманих від продажу землі, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконанні.

5.6.2. Розглядає проєкт нормативно-грошової оцінки земель міста, внесення змін до неї, приймає відповідні висновки та рекомендації.

5.6.3. Розглядає та вносить на розгляд ради проєкти рішень із земельних правовідносин, зокрема:

  • про безкоштовне відведення земельних ділянок у власність громадян;
  • про надання земельних ділянок в постійне користування у порядку, передбаченому законом;
  • про передачу фізичним та юридичним особам в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності;
  • про придбання земельних ділянок в порядку, передбаченому законом;
  • про вилучення (викуп) земель з мотивів суспільної необхідності та для суспільних та інших потреб;
  • про зміну цільового призначення земельних ділянок;
  • про присвоєння та зміну адрес земельних ділянок, розташованих на території міста;
  • про внесення змін до укладених радою договорів оренди, в тому числі в частині розміру орендної плати, цільового використання землі, терміну дії договору і т.д .;
  • про поновлення договорів оренди землі, термін дії яких закінчився;
  • з інших земельних питань.

5.6.4. Розглядає питання організації та проведення земельних торгів та аукціонів, погодження для цих потреб проєктів землеустрою.

5.6.5. Вивчає діяльність підзвітних раді виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій на предмет дотримання ними земельного законодавства, ефективності діяльності в сфері земельних правовідносин, надає свої висновки та рекомендації.

5.6.6. Розглядає питання забезпечення належного цільового використання та охорони земель міста.

5.6.7. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.6.8. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.